ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಕೋರೊನಾ!: ಬಾಲ್ ಗೆ ಉಗುಳು ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ! ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ತಬ್ಬಂಗಿಲ್ಲ!

ಕೋರೊನಾ ಕಾಟದಿಂದ ಹತ್ತಾರು ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ…