ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಮೊರೆಹೋದ ಡಿಂಪಲ್ ನಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: “ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು” ಎಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್…