ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಪುತ್ರಿಯರಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೇರವೇರಿತು

ಉತ್ತರಪ್ರಭ ಸುದ್ದಿದೆಹಲಿ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ನ…